آگهی ها گوگل بین ساعت 00:00 تا 01:00 ریست خواهند شد.ارزش مشاهده هر آگهي گوگل 2 تومان مي باشد
لایف کلیک:راهی بسوی موفقیت،کسب درامد اینترنتی انلاین هیچگونه ضمانتی در مقابل آگهی ها ندارد.
تمامی مسئولیت ها شامل صحت مطالب مندرج در آکهی و سایر موضوعات به عهده صاحب وب سایت آگهی دهنده می باشد.

صدور بیمه نامه اتومبیل.اتشسوزی.مسئولیت.عمر